Chính sách bảo hành

Packbn cam kết bảo hành các sản phẩm bao bì thực phẩm mà chúng tôi cung cấp. Bảo hành áp dụng cho các lỗi sản xuất, lỗi kỹ thuật hoặc các vấn đề không phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng.

1. Thời gian bảo hành:

– Thời gian bảo hành của mỗi sản phẩm sẽ được nêu rõ trong thông tin sản phẩm hoặc hợp đồng mua bán.

– Thời gian bảo hành thường được tính từ ngày nhận hàng.

2. Điều kiện bảo hành:

– Khách hàng cần cung cấp hóa đơn mua hàng hoặc chứng từ chứng minh mua hàng từ Packbn.

– Sản phẩm cần được sử dụng đúng cách và theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

– Bảo hành không áp dụng đối với các lỗi, hư hỏng do sử dụng sai, tai nạn, bất cẩn hoặc sự cố bên ngoài không liên quan đến chất lượng sản phẩm.

3. Quy trình bảo hành:

– Khách hàng cần liên hệ với Packbn để báo cáo vấn đề bảo hành và cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm, lỗi hoặc vấn đề gặp phải.

Packbn sẽ xem xét yêu cầu bảo hành và hướng dẫn khách hàng về quy trình tiếp theo.

– Trong một số trường hợp, khách hàng có thể được yêu cầu gửi sản phẩm về Packbn để kiểm tra và xử lý bảo hành.

Packbn sẽ tiến hành sửa chữa, thay thế hoặc hoàn trả sản phẩm tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

4. Trách nhiệm bảo hành:

Packbn chịu trách nhiệm bảo hành và đảm bảo rằng sản phẩm sẽ đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng được nêu trong chính sách bảo hành.

– Trách nhiệm bảo hành bị giới hạn trong phạm vi và điều kiện được quy định trong chính sách này.

Chính sách Bảo hành của Packbn nhằm bảo đảm rằng khách hàng sẽ được hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi khi gặp phải vấn đề về chất lượng sản phẩm. Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định và quy trình bảo hành để đảm bảo sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng.

Scroll to Top